Grand Capital

Erbjuder möjligheten att bli delägare i mindre och medelstora lönsamma företag.

Grand Capital

Placeringsform med hög avkastning som normalt är stängd för andra än professionella aktörer
Hög grad av delaktighet ges investerare
Möjlighet att ta styrelseplatser i innehavsbolagen
Del i en ”klubb” med årliga träffar
Målavkastning 3 ggr investerat belopp

Affärsidé

Vår affärsidé är att förvärva och utveckla lokalt starka företag främst i Sverige men även i förlängningen på de nordiska marknaderna

Affärsstrategi

Vår affärsstrategi utgår från att skapa värde genom att förvärva och utveckla entreprenörsledda företag. Strategin bygger på en decentraliserad organisation med hög grad av självständighet. Utveckling sker genom målstyrning, riskkontroll och tillhandahållande av gemensamma resurser för att nå organiska tillväxt- och lönsamhetsmål

Våra värderingar

  • Entreprenöriella
  • Professionella
  • Enkla

Takeaway

  • Vi förvärvar och utvecklar lönsamma och välskötta bolag
  • Vi är en professionell och erfaren ägare som hjälper bolag till lönsam tillväxt
  • Vi fokuserar på kontroll och värdeskapande aktiviteter
  • Entreprenören står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas
  • Vi erbjuder investerare god avkastning till rimlig risk

Om oss

Urban Sturk, civilekonom och med. kand från Uppsala Universitet, har en bakgrund som IT-entreprenör sedan 2001 och investerare sedan 2008. Urban har bland annat grundat Quaint, Diversify, Grand Capital och Infrea och haft roller som VD, styrelseledamot och styrelseordförande i onoterade såväl som noterade bolag.

Telefon: 0705-65 90 24
E-post: urban@grandcapital.se

Tony Andersson, civilingenjör från KTH Stockholm, har en bakgrund som VD och koncernchef i börsnoterade Infrea, VD Certego Gruppen ägdes då av AssaAbloy, Ledandebefattningar från Bravida och Assemblin samt många år inom byggkoncernen Skanska. Tony har stor erfarenhet från bygga upp verksamheter i företagsledande roll. Process att effektivisera, styra upp, köpa och sälja verksamheter. Har tagit bolag till börsen.

Telefon: 0706-50 88 69
E-post: tony@grandcapital.se

Snabbanslutning